English 

BULATS
Terminy egzaminówEgzamin dostępny do końca czerwca 2019r.Zasady przystępowania do egzaminu

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminów BULATS prosimy o:

  1. Wypełnienie formularza online w celu zgłoszenia chęci przystąpienia do egzaminu FORMULARZ
  2. Dokonanie wpłaty za egzamin na rachunek ogólny 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002, Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, z podaniem nazwy egzaminu (BULATS), oraz danych teleadresowych łącznie z adresem e-mail oraz numerem telefonu komórkowego.
  3. Zarejestrowanie wpłaty w sekretariacie Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie), budynek D9, pokój 105 przedkładając oryginał dowodu wpłaty w podanym terminie oraz podanie którą część egzamin BULATS będą Państwo zdawać.
  4. Przybycie na miejsce co najmniej 20 minut przed egzaminem z dowodem osobistym, bądź innym dokumentem ze zdjęciem.


Egzamin Termin egzaminu Cena Rejestracja Miejsce egzaminu
BULATS online English Reading & Listening 07.06.2019 170zł do 04.06.2019 Zalesie D9, s. 126
godz. 16.00
BULATS online English Speaking test 07.06.2019 220zł do 04.06.2019 Zalesie D9, s. 126
godz. 17.45
BULATS online English Writing test 07.06.2019 220zł do 04.06.2019 Zalesie D9, s. 126
godz. 17.45
BULATS online English - pakiet 2 części
  • Reading & Listening + Writing
    lub
  • Reading & Listening + Speaking
370zł
BULATS online English - pakiet 2 części
  • Writing + Speaking
420zł
BULATS online English - pakiet 3 części 590zł

Egzamin BULATS jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.Kontakt:
Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego: telefon: +48 17 785 5105
Magdalena Michniewicz: email. mmichniewicz@ur.edu.pl, tel. 506 162 906
Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin BULATS gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Wyniki egzaminu są znane od razu po zakończeniu egzaminu (części Reading & Listening), w ciągu 5 dni (części Writing and Speaking). Certyfikaty są gotowe do odbioru maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

Egzamin będzie dostępny do końca czerwca 2019r.

CJO UR © All rights reserved 2015 - 2018
ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie), budynek D9, 35-601 Rzeszów, tel: 017 785 5105, email: cjo@ur.edu.pl
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - czwartek, godz. 9.00 - 12.00
Osoba odpowiedzialna za umieszczanie treści na stronie mgr Magdalena Michniewicz - mmichniewicz@ur.edu.pl