English 

TELC
Terminy egzaminówEGZAMIN TERMIN WPŁATY I REJESTRACJI TERMINY EGZAMINÓW CENY (ZŁ)
telc Russian B2 30.07.2019 05.09.2019 440zł
telc English B1
telc English B2 440*
telc Deutsch B1
telc Deutsch B2 440** dodatkowa opłata, jeśli zgłosi się mniej niż 7 kandydatów. W takiej sytuacji, kandydaci przed egzaminem wspólnie pokrywają koszt 65 zł.UWAGI DOTYCZĄCE REJESTRACJI I PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc
  • wpłaty za egzamin należy dokonywać na rachunek ogólny 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002, Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
  • dowód wpłaty musi zawierać nazwisko i imię, adres zamieszkania, pełną nazwę egzaminu, np. TELC Certificate in English B2.
  • do końca terminu rejestracji, należy przedstawić potwierdzenie wpłaty w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Zelwerowicza 9 (Zalesie), budynek D9, pokój 105 lub przesłać potwierdzenie droga mailową, podając numer telefonu i adres email.
  • przesłanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Languages Certficates- telc jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
  • informacje o wynikach można uzyskać 6 tygodni po egzaminie biurze CJO.
  • osoby przystępujące do egzaminu powinny zgłosić się 15 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu.
  • warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  • na egzamin należy zabrać miękki ołówek, zastrugiwaczkę oraz gumkę do mazania.


CJO UR © All rights reserved 2015 - 2018
ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie), budynek D9, 35-601 Rzeszów, tel: 017 785 5105, email: cjo@ur.edu.pl
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - czwartek, godz. 9.00 - 12.00
Osoba odpowiedzialna za umieszczanie treści na stronie mgr Magdalena Michniewicz - mmichniewicz@ur.edu.pl